Information om personuppgiftsbehandling för familjehem

 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Familjehemsguiden har därför alltid varit måna om din personliga integritet och hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj träder en ny dataskyddslag i kraft, GDPR som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Vi har uppdaterat vår policy för dig som är eller önskar bli familjehem. I policyn kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här.