Familjehemsguiden har nu fått IVO-tillstånd att bedriva insatser i öppenvård!

Familjehemsguiden har sedan 2017 haft tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård och idag kan vi även erbjuda insatser i öppenvård.

Familjehemsguidens Öppenvård finns främst i Mälardalsområdet och vänder sig till barn, ungdomar och biologiska föräldrar men även familjehemsföräldrar som behöver socialt stöd.

Under perioder i livet kan det vara svårt att få till ett balanserat livspussel där allas behov i familjen blir tillgodosedda. Insatser i öppenvård kan då vara ett alternativ som stärker familjens egna resurser och förutsättningar att förändra och hitta lösningar.

Insatser i öppenvård kan bidra till att reducera konflikter mellan föräldrar och barn/ungdomar och därmed förhindra behov av mer kraftfulla insatser. Ett effektivt komplement till placering.

Öppenvårdsinsatser kan även ge vägledning och stöd till familjer vid övergångsprocesser, från behandling i sluten form till hemflytt till biologiska föräldrar eller familjehem.

Familjehemsguidens öppenvård kan erbjuda både individuella stöd och behandlingsinsatser som ungdomsbehandlare och/ eller familjebehandling som kan ske i hemmet, i annan vardagsmiljö eller på annan plats.

Familjehemsguidens öppenvård erbjuder en variation av insatser utifrån behov och förutsättningar som är individuellt anpassade. Efter samtal med familjen och ungdomen görs en bedömning och gemensam plan för hur vi skall arbeta tillsammans.