Höstens grupphandledning

Nu är det dags att boka in höstens grupphandledning. Grupphandledning är en del av vår arbetsprocess En process i rörelse där våra familjehem får möjlighet att träffa andra familjehem och tillsammans samtala utefter de frågor och behov som finns. Handledningen hålls av våra erfarna familjehemskonsulenter. Norra Sverige Plats: Ljungaverk 19 september 24 oktober 5 december Mellansverige Plats: Läs mer