Ett hem att växa i

För att se tillfällen Familjehemsguiden håller kurser – Se här!

Ett hem att växa i är en uppdaterad grundutbildning för jour- och familjehem och har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare.

Utbildningen Ett hem att växa i omfattar totalt 24 timmar och innehåller åtta teman:
• Familjehemsvården och barnen
• Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
• Att stödja barns behov av närhet och anknytning
• Att hantera kriser, separationer och förluster
• Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
• Barns hälsa och skolgång
• Samspel och gränssättning
• Vardagen i familjehemmet

Utbildningen och kursmaterialet är framtaget av Socialstyrelsen. Det bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. För mer information om ”Ett hem att växa i” se här.