Personal

Familjehemsguidens familjehemskonsulenter har akademisk examen med mångårig erfarenhet av behandling och socialt förändringsarbete. Vi har personal med psykoterapiutbildning med inriktning mot familjebehandling och nätverksarbete. Vi har även kompetens inom området barnmisshandel, sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Kompetens när det gäller traumatiserade barn, anknytningsproblematik och tidig emotionell störning. Även kompetens när det gäller hästunderstödd terapi. Familjehemsguidens handledare har lång erfarenhet inom det sociala arbetet och handledning samt gedigen handledarutbildning som är godkänd enligt Svenska handledare föreningen.

Trosa

Gerty Fexler Höjer

gerty.hojer@familjehemsguiden.nu
0156-103 93
070-332 48 30
Fil.mag. och utbildad handledare i psykosocialt arbete.

Gerty Fexler Höjer

Verksamhetschef

Olof Höjer

ohojer@familjehemsguiden.nu
Civilingenjör, master i medieteknik, kandidat i människa-datorinteraktion

Olof Höjer

Vice vd

Ulf Höjer

hojer@familjehemsguiden.nu
070-743 52 27
Socionom och utbildad handledare i psykosocialt behandlingsarbete.

Ulf Höjer

Handledare

Anton Höjer

Samordnare & konsulent

Marita Karlén

marita.karlen@familjehemsguiden.nu
0156-67 55 73
Fil.kand med inriktning Beteendevetenskap. Psykoterapeutisk utbildning med inriktning mot Familj och nätverk, steg. Treårig psykosyntesterapisutbildning, ettårig gestaltterapiutbildning.

Marita Karlén

Konsulent

Helen Engman Norèn

helen.engman.noren@familjehemsguiden.nu
0156-67 55 74
070-49 55 020
Fil.kand med inriktning mot psykologi, samt ytterligare studier i sociologi och pedagogik

Helen Engman Norèn

Familjehemskonsulent

Marie Lindquist Hull

Familjehemskonsulent

Anna Brixmark Michanek

annamichanek@outlook.com
070-6450569

Anna Brixmark Michanek

Leg. psykolog & leg. psykoterapeut

Annelie Boussetta

annelie.boussetta@familjehemsguiden.nu
0156-67 55 71
Behandlingspedagog med erfarenhet av arbete med sexuellt avvikande beteende. Utbildningar i Connect , MI och DBT

Annelie Boussetta

Konsulent/Familjebehandlare

Karin Vincze

Leg. psykolog och leg. sjuksköterska

Eemelie Trinde

Konsulent & behandlare

Emmy Larsson

emmy.larsson@familjehemsguiden.nu
0156675577
0704615491
Fil.kand i Socialt arbete / Socialpedagog

Emmy Larsson

Konsulent

Lovisa Larsson

Rekryterare

Christina Ernström

Rekryterare

Mariette Olsson

Rekryterare & ekonomiassistent

Anneli Melin

anneli.melin@familjehemsguiden.nu
0156675581
0736260455
Behandlingspedagog

Anneli Melin

Rekryterare