Skyddat boende

Familjehemsguiden har lediga familjehem med erfarenhet av uppdrag som behöver skyddat sammanhang och boende. Anledningen till skyddat boende kan vara hot, kriminalitet eller hedersrelaterat våld. Familjehemmen handleds av konsulenter med erfarenhet av problematiken. 

Familjehemsguiden erbjuder: 

  • Jour dygnet runt 
  • Skyddat boende för barn, ungdomar och vuxna 
  • Skyddat boende i form av familjehem eller i skyddslägenheter 
  • Stöd och särskilda insatser individuellt anpassat till personens problematik 
  • Vi kan erbjuda utredningen PATRIARK: bedömning av risk för hedersrelaterat våld. Patriark är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar uppdelat på tre domäner med fem riskfaktorer i varje domän.  
  • Vi kan erbjuda Traumabehandling 
  • Krissamtal enligt Trappan modellen 

Kontakta oss för att ta reda på mer