Intresseanmälan

Här kan du lämna ditt intresse av att bli ett familjehem hos oss.

Hur går processen till?

Intresseanmälan är det första steget mot att bli familjehem. Genom att fylla i formuläret nedan, ger du oss möjlighet att lära känna dig lite bättre och förstå hur vi kan arbeta tillsammans för att bäst stödja barnen vi hjälper. Efter din anmälan kommer vi att kontakta dig för ett personligt möte där vi tillsammans utforskar möjligheten och processen vidare.

För att få en överblick av hela processen besök sidan Att bli ett familjehem.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Address
Har varit familjehem tidigare?
Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att fylla i detta frågeformulär ger jag Familjehemsguiden tillstånd att samla in och behandla mina personuppgifter för syftet att utvärdera min lämplighet som familjehem. Jag har informerats om följande punkter:

Syftet med datainsamlingen: Insamlingen syftar till att bedöma om jag och mitt hushåll uppfyller de krav och förväntningar som ställs för att vara ett familjehem.

Vilken typ av data som samlas in: Personuppgifter såsom namn, adress, kontaktuppgifter, arbets- och boendeförhållanden, tidigare erfarenheter av barnomsorg och andra relevanta uppgifter som kan bidra till bedömningen av min lämplighet.

Hur datan kommer att användas: Informationen kommer endast att användas internt av Familjehemsguiden för att bedöma lämpligheten och kommer inte att delas med tredje part utan mitt uttryckliga samtycke, undantaget de fall där lag kräver sådan delning.

Lagringsperiod: Mina uppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt för bedömningsprocessens ändamål, dock inte längre än 4 månader efter att processen avslutats.

Rättigheter: Jag är medveten om mina rättigheter att få tillgång till de uppgifter som samlats in om mig, begära rättelse eller radering av mina personuppgifter, samt möjligheten att när som helst dra tillbaka mitt samtycke.

Jag bekräftar härmed att jag har läst och förstått denna information och ger mitt fria och informerade samtycke till att mina personuppgifter behandlas för de angivna syftena.