Ett stort tack till Åsa Kastbom

Familjehemsguiden vill rikta ett stort tack till Åsa Kastbom, barn- och ungdoms psykiatriker BUP Elefanten i Linköping, vars föreläsning  gav något utöver det vanliga. Familjehemsguidens konsulent stödda familjehem och inbjudna barnhandläggare fick möjlighet att lyssna till Åsa Kastbom föreläsning i Nyköping den 28 oktober. Åsa trollband våra familjehem med sitt engagemang och kompetens om barns Läs mer