Socialtjänsten

Vår arbetsmodell

En process i Rörelse

Familjehemsguiden har utvecklat en strukturerad arbetsmodell där ledning, styrning samt konsulentens processansvar blir tydligt med syftet att skapa trygghet och därmed minska stressen hos familjehemmet. Läs mer om vår arbetsmodell här.