Historia

1996 gick startskottet för Ulf Höjers idé om att utveckla en hemsida, www.sposit.se, vars syfte var att sammanföra intressenter på nätet inom det psykosociala området. Hemsidan innehöll HVB-Guiden, FamiljehemsGuiden, HandledarGuiden och aktuell lagstiftning inom området. Familjehemsguiden blev den delen av verksamheten som fick störst gensvar både från socialtjänst och familjehem. Familjehemsguiden utvecklades i den lilla sommarstaden Trosa. Visionen var, precis som nu, att ligga i framkant i kvalitetsutvecklingen av familjehemsvården. Arbetet gav resultat och Familjehemsguiden blev först i Sverige med en internetbaserad rekrytering av familjehem till socialtjänst. För att underlätta framtagandet av önskad familjehemsprofil utvecklades ett datoriserat matchningsprogram. År 2000 utvecklades verksamheten till att bli en konsulentstödd familjehemsverksamhet. Nästa steg kom 2016 då Familjehemsguiden arbetade fram en egen unik arbetsmodell En process i rörelse som har fokus på kvalitetssäkring av våra stödinsatser. Från och med 2018 erbjuder vi även konsulttjänster till socialtjänstens egna familjehem och biologföräldrar.

Familjehemsguidens goda utveckling och arbete har lett till att vi idag har ett rikstäckande nätverk med över 2 000 familjehem som skapar goda förutsättningar att rekrytera och matcha fram det mest lämpade familjehemmen för våra uppdrag.

Från att ha kontoret i friggeboden hemma på tomten hos Ulf Höjer och Gerty Fexler Höjer har Familjehemsguiden idag huvudkontor i större lokaler men fortsatt i Trosa och ytterligare två kontor som är belägna i Stockholm och Östersund

Vi är idag glada att vi kommit så långt i vårt arbete och kan fortsätta att kvalitetssäkra familjehemsvården i Sverige.