Historia & utveckling

Familjehemsguidens verksamhet Sposit startade 1996 och vår vision har varit att ligga i framkant när det gäller kvalitetsutveckling av familjehemsvården i Sverige.Familjehemsguiden var först i Sverige med internetbaserad rekrytering av familjehem till kommunal socialtjänst varefter ett flertal aktörer och kommuner kopierat vår lyckosamma verksamhetsidé. När det gäller matchningsarbetet har vi även i detta avseende legat i framkant vad gäller utvecklandet av ett datoriserat matchningsprogram som underlättar framtagandet av önskad familjehemsprofil efter social-tjänstens behov. Familjehemsguidens rikstäckande nätverk på över 2000 familjehem skapar goda förutsättningar att rekrytera och matcha fram de mest lämpade familjehem till Familjehemsguidens konsulentstödda familjehemsverksamhet.

Lilla huset där familjehemsguiden och A-fam hade sin verksamhet ifrån

Familjehemsguiden har sedan 2000-talet utvecklat en konsulentstödd familjehems verksamhet och idag kan VI erbjuda våra konsulentstödda familjehem omfattande stöd i avseende tillgänglighet 24 timmar/dygn, löpande konsulentstöd, avlastning minst 1 gång i månaden, kvalificerad extern handledning minst 1 gång i månaden och utbildning enligt socialstyrelsens krav samt kompetenshöjande föreläsningar minst 1 gång per år.

Familjehemsguidens kontor är beläget i Trosa kommun, Sörmlands län, ca 7 mil söder om Stockholm. Verksamheten har familjehem över hela Sverige. Vi har en fast stab med 3 rekryterare, 5 konsulenter med olika bakgrund och utbildning samt 3 kvalificerade externa handledare. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet inom det psykosociala arbetet samt handledare utbildning som motsvarar Svenska handledarföreningens krav 45 hp, 30 poäng enligt den äldre studieordningen eller utbildning som prövas likvärdig. Vid behov samarbetar vi med erfarna handledare som jobbar på uppdrag som underleverantörer i olika delar av Sverige.