Familjehemsguidens kalenderhändelser

Välkomna till vår grupphandledning! Den 19/10 digitalt via teams kl.10.00-12.00   Vi utgår från aktuella dilemman och frågeställningar. Fokuserar på sexuella övergrepp och utsatthet både i vardagen och på nätet.

Hej! Under hösten kommer du ha möjlighet att delta på vår digitala handledning. Dessa tillfällen är särskilt för dig som av olika skäl inte kunnat närvara på den fysiska handledningen men den är öppen för alla. Du kan vara med vid alla tillfällen eller enstaka, välj det som passar dig bäst. Syftet med handledningen är Läs mer

Välkomna till vår grupphandledning, en möjlighet till erfarenhetsutbyte, samtal och utveckling. Familjehemsguiden bjuder på lunch. 🌸🍂🌞 Vi utgår från aktuella dilemman, erfarenhetsutbyte och frågeställningar. Vi inriktar oss på temat trauma. Vad är trauma och hur påverkar det? Hur ni som familjehem kan förstå och hjälpa till med läkning av trauma. Att kunna se barnet och Läs mer

Välkomna till vår grupphandledning, en möjlighet till erfarenhetsutbyte, samtal och utveckling. Familjehemsguiden bjuder på lunch. 🌸🍂🌞 Vi utgår från aktuella dilemman och frågeställningar. Vi uppmärksammar positiva processer och lösningsinriktade förhållningssätt. Att fokusera på det positiva utifrån ett salutogent förhållningssätt. 10.00-13.00