Familjehemsguidens kalenderhändelser

Välkomna till vår grupphandledning, en möjlighet till erfarenhetsutbyte, samtal och utveckling. Familjehemsguiden bjuder på lunch. 🌸🍂🌞 Vi utgår från aktuella dilemman och frågeställningar. Vi uppmärksammar positiva processer och lösningsinriktade förhållningssätt. Att fokusera på det positiva utifrån ett salutogent förhållningssätt. 10.00-13.00