Familjehemsguidens kalenderhändelser

Välkommen på webinar den 12/11 kl 17:00! Vi kommer gå ut med länk till webinar när det börjar närma sig

Hej alla och välkomna till höstens grupphandledning! Vi från Familjehemsguiden gläds av att kunna bjuda in er till grupphandledning i höst. Samhället i stort har påverkats stort av rådande pandemin och ingen har gått oberörda. Spridningen har minskat och vi känner ett behov att få igång grupphandledningen igen. Vi kommer att vidta åtgärder vid grupphandledningen Läs mer

Hej alla och välkomna till höstens grupphandledning! Vi från Familjehemsguiden gläds av att kunna bjuda in er till grupphandledning i höst. Samhället i stort har påverkats stort av rådande pandemin och ingen har gått oberörda. Spridningen har minskat och vi känner ett behov att få igång grupphandledningen igen. Vi kommer att vidta åtgärder vid grupphandledningen Läs mer

Hej alla och välkomna till höstens grupphandledning! Vi från Familjehemsguiden gläds av att kunna bjuda in er till grupphandledning i höst. Samhället i stort har påverkats stort av rådande pandemin och ingen har gått oberörda. Spridningen har minskat och vi känner ett behov att få igång grupphandledningen igen. Vi kommer att vidta åtgärder vid grupphandledningen Läs mer

Vi från Familjehemsguiden gläds av att kunna bjuda in er till grupphandledning i höst. Samhället i stort har påverkats stort av rådande pandemin och ingen har gått oberörda. Spridningen har minskat och vi känner ett behov att få igång grupphandledningen igen. Vi kommer att vidta åtgärder vid grupphandledningen för att undvika spridning genom att vi Läs mer