Grupphandledning om Trygghetscirkeln

[envira-gallery id=”1552″]

I veckan har det varit grupphandledning i Ljungaverk för våra familjehem i Norrland. Den här gången var vår handledare Monica Helsing på besök och berättade om Trygghetscirkeln. Trygghetscirkeln, även förkortad COS, är en pedagogisk modell där en familj eller grupp, reflekterar över samspel. Den handlar om hur du möter barnets behov och ger förutsättningar för en trygg anknytning. Trygghetscirkeln har visat sig vara ett mycket bra redskap för att arbeta med rollerna som familjehemsförälder och biologiska förälder.

Vi erbjuder även Trygghetscirkeln till socialtjänst som konsulttjänst för biologiska familjer samt socialtjänstens egna familjehem. Läs mer om Familjehemsguidens konsulttjänster här.