Konsulttjänster

Familjehemsguiden erbjuder konsulttjänster till biologiska familjer och socialtjänstens egna familjehem.

Tjänster vi bland annat erbjuder är

  • Familjebehandling
  • Nätverksträffar
  • Marte meo-metoden
  • Trappanmodellen
  • Utredningsuppdrag
  • Trygghetscirkeln
  • Utbildningsinsatser
  • Umgängesstöd

 

Våra handledare

Våra handledare har gedigen utbildning och lång erfarenhet av familjehemsvård.

Handledare:

 

Har du frågor eller är intresserad av våra konsulttjänster? Kontakta oss på telefonnummer 0156-170 25 eller e-postadress info@familjehemsguiden.nu. Du är också välkommen att kontakta våra handledare direkt.