Datum för vårens Grupphandlednings tillfällen

Familjehemsguiden arbetar med möte och dialog i olika konstellationer, allt för att möta familjehemmens behov av stöd och hjälp. Grupphandledning ger möjlighet till nätverkande och stort utrymme ges till egna frågor och behov.

Grupphandlednings tillfällen under våren 2017 kommer att vara på följande orter och dagar:

  • Malmköping 9/2 och  9/5
  • Enköping 16/2 och 16/5
  • Lund: 14/3
  • Göteborg: 16/3, 7/6 och 8/6.

Mer information kommer att ges till familjehemmen av våra konsulenter
Välkomna!