Dags att deklarera

För 2024 deklaration läs mer här: https://familjehemsguiden.nu/deklarera-som-familjehem/

Du som familjehem kan behöva registrera omkostnader när du deklarerar för att undgå restskatt. Deklarationen är beräknad på att du ska betala skatt på både arvodet och omkostnadsersättningen. Det gäller endast för de första 5000 kronorna och för att det ska gälla måste du redigera din deklaration innan du godkänner den. På inkomstdeklarationens första sida finns olika punkter och kolumner som är numrerade. Du behöver fylla i följande information:

Punkt 1, Inkomster – Tjänst

Lön, förmåner, sjukpenning med mera, kolumn 1.1
– Arvodet finns här medräknat.

Kostnadsersättningar, kolumn 1.2
– Här står en summa förtryckt med den omkostnadsersättning du fått utbetalt. Om kolumnen är tom fyller du i din utbetalda omkostnads ersättning.

Punkt 2, Avdrag – Tjänst

Övriga utgifter, kolumn 2.4
– Fyll i hela beloppet för som finns tryckt i kolumn 1.2. Skatteverket kommer sedan dra av 5000 kr ifrån den totala omkostnadsersättningen. Det beror på att du endast får ersättning för den summa som överstiger 5000 kr.

Om du redan hunnit godkänna din deklamation har du möjlighet att ändra din deklaration i upptill fem år. Om du har frågor om omkostnader kan du kontakta skatteverket eller oss på Familjehemsguiden på telefonnummer 0156-170 25. Du kan också läsa mer om ersättning i SKL:s cirkulär 08:80 som du hittar på deras hemsida skl.se.