Vårens grupphandledning

Nu är det dags för vårens grupphandledning. Grupphandledningen är en del i arbete i vår arbetsmodell  En process i rörelse där våra familjehem som har en placering får möjlighet att träffa andra familjehem och tillsammans samtala utefter de frågor och behov som finns samt utbildning. Handledningen hålls av våra erfarna familjehemskonsulenter.

Datum för grupphandledning:

Ljungaverk
26 feb
9 april
21 maj

Trosa
21 mars
3 maj

Enköping
19 mars
26 april

Har du frågor om grupphandledningen är du välkommen att kontakta din familjehemskonsulent.