Grupphandledning i Ljungaverk

 

 

 

 

 

 

 

I veckan har vi haft grupphandledning på Hussborgs Herrgård tillsammans med våra familjehem i Jämtland och Västernorrland. Förmiddagen ägnades åt att diskutera aktuella dilemman, bland annat om genus och samarbete med skola samt socialtjänst. Därefter var det handledning i grupp tillsammans med Familjehemsguidens handledare Ulf Höjer.