Välkommen till Familjehemsguidens nya hemsida

Vi har nu arbetat fram en ny hemsida och vår ambition har varit att på ett lättöverskådligt sätt ge information till socialtjänst och familjehem om hur Familjehemsguidens verksamhet ser ut idag och hur vi arbetar. Vi hoppas att hemsidan ger inspiration och väcker nyfikenhet på vår verksamhet. Ge gärna synpunkter på hur vi kan förbättra hemsidan. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information 0156-170 25