Tillstånd från IVO

Familjehemsguiden kan stolt meddela att vi fått vårt tillståndsbevis från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Familjehemsguiden ansökte om tillståndet i våras efter beslut om att alla konsulentstödda verksamheter har tillståndsplikt. Det betyder att alla verksamheter som ger konsulentstöd till familjehem och jourhem som vänder sig till barn måste ansöka om tillstånd hos IVO1.

IVO har nu tagit beslut om att godkänna Familjehemsguidens ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till jour- och familjehemmen.

Familjehemsguiden välkomnar tillståndsplikten och ser det som en del i utvecklingen till en kvalitetssäkrad familjehemsvård.

 

1. Källa: IVO, ivo.se