Grupphandledning i Enköping

Just nu är Familjehemsguiden i full gång med grupphandledning runt om i landet. Tillsammans med våra familjehem har vi haft grupphandledning i Enköping. På schemat stod en föreläsning med Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, samt gruppsamtal. BUP presenterade deras verksamhet i Västmanland, hur processen ser ut och gav våra familjehem möjlighet att ställa sina frågor. Därefter delades familjehemmen upp i grupper där familjehemmen fick berätta och lyfta frågor som uppstått i sin roll som familjehem. Erfarenheterna som delades mellan familjehemmen var ett värdefullt utbyte och det är alltid en mycket omtyckt del av grupphandledningen. Det blev en lärorik dag som uppskattades av våra familjehem.

Vår grupphandledning är en del av vår arbetsmodell, En process i rörelse och syftar till att dels ge familjehemmen ett kontinuerligt teori- och kompetenstillskott kopplat till de egna erfarenheterna men också att erbjuda familjehemsföräldrarna att träffa andra familjehemsföräldrar.

Vill du veta mer om vår grupphandledning?  Eller är du intresserad av att bli familjehem hos Familjehemsguiden? Kontakta oss på telefonnummer 0156-170 25 eller läs mer om att bli familjehem här.