God julmat och lärorika samtal i Malmköping

Vi vill tacka alla familjehem som deltog i grupphandledningen i Malmköping för ert fantastiska engagemang.