Ett stort tack till Åsa Kastbom

Familjehemsguiden vill rikta ett stort tack till Åsa Kastbom, barn- och ungdoms psykiatriker BUP Elefanten i Linköping, vars föreläsning  gav något utöver det vanliga.

Familjehemsguidens konsulent stödda familjehem och inbjudna barnhandläggare fick möjlighet att lyssna till Åsa Kastbom föreläsning i Nyköping den 28 oktober.

Åsa trollband våra familjehem med sitt engagemang och kompetens om barns utsatthet när det gäller våld och sexuella övergrepp.

Eftermiddagens gruppsamtal hade fokus på våra egna reflektioner och det fanns ingen tvekan om att föreläsningen väckt känslor och engagemang samt gett oss en fördjupad förståelse för att varje individ är unik och bör bemötas och behandlas därefter.