Vägledningsgrupp

Under våren erbjuds våra familjehem sex vägledningsgruppstillfällen digitalt där samspelet mellan familjehemsföräldrar och barn/ungdomar kommer att vara i fokus.

Träffarna utgår från programmet ICDP, vars målsättning är att med empati stödja deras barn/ungdomar. Träffarnas innehåll kommer att bygga på varandras erfarenheter och reflektioner som blir värdefulla.

Tillsammans med gruppen kommer de att få öva och reflektera kring hur vägledande samspel kan skapa betydelse och öka lyhördheten i vardagliga situationer.

Titta gärna in på till ICDP:s hemsida, ww.ICDP.se
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.