Utbildningstillfälle 3 – Ett hem att växa i (inställd & framflyttad)

Ett hem att växa i riktar sig till de som har anmält intresse för att bli familjehem alternativt redan är ett familjehem men som inte har fått möjlighet att gå en grundutbildning. Utbildningen pågår under tre dagar mellan kl. 09:00-16:00. Det är viktigt att närvara vid samtliga kurstillfällen. Är man två familjehemsföräldrar så är det önskvärt att båda deltar. Utbildningen och kursmaterialet är framtaget av Socialstyrelsen. Det bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Vi tar emot intresseanmälningar på: info@familjehemsguiden.nu.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.