Grupphandledning 14/12 på Lindgården i Fagersta

Välkomna till vår grupphandledning, en möjlighet till erfarenhetsutbyte, samtal och utveckling. Familjehemsguiden bjuder på lunch. 🌸🍂🌞

Vi utgår från aktuella dilemman och frågeställningar. Vi uppmärksammar positiva processer och lösningsinriktade förhållningssätt. Att fokusera på det positiva utifrån ett salutogent förhållningssätt.

10.00-13.00

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.