Bli Familjehem

Bli familjehem

 

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska familjer har rätt att få en alternativt fungerande familj, ett familjehem. För att bli familjehem genomgår du en noggrann process som innehåller flera moment, för att få mer information om de olika momenten klicka på de olika delmomenten i modellen nedan. Familjen blir även erbjuden att gå en utbildning Ett hem att växa i som är utarbetad av Socialstyrelsen. Rekryteringsprocessen för nya familjer beräknas att ta fyra till sex månader, se flödet nedan. För erfarna familjehem som blivit utredda sedan tidigare sker rekryteringsprocessen oftast under kortare tid. När familjen blivit godkänd av Familjehemsguiden påbörjas matchningsprocessen, rätt familj utifrån det enskilda barnets eller ungdomens behov. Välkommen till Familjehemsguiden!