Vikten av umgänge

Barnens umgänge med sina biologföräldrar är en viktig och central del i barnens identitetsutveckling och vi vuxna runt barnet måste ta ansvar för att skapa ett sammanhang där barnet får möjlighet att lära känna sitt ursprung under trygga förhållanden.

Den 20:e september arrangerade vi grupphandledning i Enköping och precis som i Malmköping samtalade vi om umgängesbedömning och umgängesplanering.

En viktig del i umgängesplaneringen är att klargöra ansvarsområden. Socialtjänsten är ansvarig för umgängesbedömningen som ligger till grund för planeringen. Socialtjänsten gör bedömningen utifrån barnets behov, familjehemmets delaktighet och biologföräldrars förmågor och begränsningar.

När bedömningen är gjord kommer våra konsulenter vara till stöd för både socialtjänst och familjehem. Vi vet att barnet har behov av förutsägbarhet, stabilitet, trygghet, stimulans och inte för snabba förändringar. Med stöd av konsulenten jobbar familjehemmet med att tillgodose barnets behov, minska stressen och lojalitetskonflikter.

Vi hade härlig och inspirerande dag tillsammans med våra engagerade familjehem! Vi ser fram emot nästa grupphandledning med er. Här hittar du tiderna för kommande tillfällen

Har du frågor om umgängesplanering kontakta gärna din konsulent.

Om du inte redan är familjehem eller känner någon som du tycker skulle passa som familjehem besök gärna vår sida ”Bli familjehem” eller kontakta oss

Ha en bra dag!