Utbildning för familjehem i Ett hem att växa i

Den 18–19 november hade Familjehemsguiden utbildning för våra familjehem i Ett hem att växa i. Ett hem att växa i är en grundutbildning för familjehem med utbildningsmaterial från Socialstyrelsen och syftar till att alla familjehem ska få grundkunskaper i att vara ett familjehem. Utbildningen hölls på vårt kontor i Trosa med både familjehem med erfarenhet av placeringar samt nyligen utredda familjer utan erfarenhet.

– Det har varit givande och trevliga dagar med en hel del teorigenomgång men också många diskussioner och erfarenhetsutbyten, berättar Marie Lindquist Hull, familjehemskonsulent på Familjehemsguiden och en av kursledarna.

Läs hur du blir familjehem hos Familjehemsguiden här.