SKR:s rekommendationer för ersättningar

Ersättning för familjehemsvård

Nu har SKR kommit med sina rekommendationer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna. Informationen hittar ni hos SKR:

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/ersattningarochvillkorvid…

Ersättning för kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Ersättningar kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS. 2021. Infon hittar ni i hos SKR:

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/ersatt…