2423 Vi söker familjehem til 3 syskon för längre placering tillsammans

Syskonskara om 3 barn för längre placering på grund av omsorgsbrist. Barnen skall placeras tillsammans. Familjehemmet behöver ha tålamod, struktur, rutiner samt känslomässigt engagemang. Barnen fungerar bra i förskola samt skolor. Kontakta oss för vidare information om barnen

Familjehemsguiden har arbetet med familjehemsvård sen 1996. Vi erbjuder våra familjehem handledning både individuellt och i grupp, utbildning samt beredskapstelefon dygnet runt.