1725 Stabilt, varmt och engagerat familjehem sökes för pojke i yngre tonåren.

För en pojke i yngre tonåren sökes ett stabilt familjehem.

En bra manlig förebild som vill engagera sig i pojken är önskvärt. Pojken behöver få möjlighet att skapa tillitsfulla relationer.

Pojken anses trevlig och artig. Han behöver få uppmärksamhet och få känna sig viktig och sedd i hemmet.

Pojken kan behöva guidning i att hitta sunda kompisrelationer.

Kontakta oss för mer information.

Familjehemsguiden är det lilla familjehemsföretaget med den stora kompetensen och gedigna erfarenheten. I över 20 år har vi aktivt arbetat med familjehemsvård. Vi har en egen unik arbetsmodell, för att säkerställa kvalitén i konsulent stödet.