2480 Förstärkt familjehem till tonårspojke!

Vi söker ett förstärkt familjehem med två vuxna till en pojke i tonåren. Är idag placerad på HVB. Har pågående traumabehandling vilken han svarar bra på. Han behöver stöd i ADL, känsloreglering, omsorgsbrist och vägledning i vardagen. Han har risk/missbruksproblematik och haft återfall. Har anpassad skolgång idag. Behandlingsinsatser pågår och kommer att fortgå i familjehemmet. Äldre stabila ungdomar kan finnas i hemmet.
Geografiskt Örebro län, Södermanland, Västmanland och Östergötland.

Kontakta gärna oss för mer information.
Familjehemsguiden har jobbat med familjehemsvård sen 1996. Vi erbjuder våra familjehem utbildningar, handledning både individuellt samt i grupp. Vi har beredskapstelefon dygnet runt