2488 Familjehem i Gävle se hit!

Vi söker en engagerad och trygg familj som kan öppna sina hjärtan och hem för en flicka i tonåren med komplexa behov.

Flickan kämpar med vissa hälsoproblem med inslag av självskadebeteende och behöver en stabil och stödjande miljö för att kunna utvecklas och växa.

Hon kan behöva få stöd i känsloreglering och få mod att träna sociala relationer med jämnåriga på ett positivt sätt.

Inga misstankar om missbruk finns, detta är inte en flicka som söker action på stan. Hon söker gemenskap och meningsfullhet.

Flickan har många fina egenskaper och är omsorgsfull, hon tycker om att ta hand om djur.

Om du tror att du kan erbjuda den trygghet och stöd som flickan behöver, vänligen kontakta oss för mer information och för att diskutera möjligheten att bli hennes familjehem. Er insats kan göra en avgörande skillnad.

 

Vi söker i första hand familjehem med två vuxna.

Skolgång och vård kontakter finns i Gävle varav vi endast önskar svar från familjer som bor i Gävle.