1719 Bor ni i Värmland och har erfarenhet av barn med särskilda behov?

Vi önskar komma i kontakt med ett familjehem inom 10 mils radie från Kristinehamn. Till en pojke i yngre skolåldern söker vi en familj med två familjehemsföräldrar som har erfarenhet av barn med särskilda behov.