1717 Bor ni i norra Stockholm och är öppna för ett avlastningsuppdrag?

Vi önskar komma i kontakt med en familj som kan tänka sig att vara avlastningsfamilj till ett syskonpar i förskoleåldern. Kan det vara ni eller vet ni någon familj som skulle vara intresserad av att veta mer?