Grupphandledning

Familjehemsguiden arbetar med möte och dialog i olika konstellationer, allt för att möta familjehemmens behov av stöd och hjälp. Grupphandledning ger möjlighet till nätverkande och stort utrymme ges till egna frågor och behov.

Mer information kommer att ges till familjehemmen av våra konsulenter.