Höstens grupphandledning

Nu är det dags att boka in höstens grupphandledning. Grupphandledning är en del av vår arbetsprocess En process i rörelse där våra familjehem får möjlighet att träffa andra familjehem och tillsammans samtala utefter de frågor och behov som finns. Handledningen hålls av våra erfarna familjehemskonsulenter.

Norra Sverige

Plats: Ljungaverk
19 september
24 oktober
5 december

Mellansverige

Plats: Malmköping
12 oktober
5 december

Plats: Enköping
5 oktober
30 november

Södra Sverige

Plats: Göteborg
19 oktober 

 

 

För mer information och anmälan, kontakta din familjehemskonsulent. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Vi ser fram emot att se dig där!