Hanteringen av Coronaviruset på Familjehemsguiden

Vi på Familjehemsguiden tar Corona-utbrottet på största allvar. När vi tar beslut i denna fråga är det alltid en balans mellan säkerheten för våra placeringar, familjehem och vår personal.

En central del för Familjehemsguiden är hur vi säkerställer våra placeringars behov och stödet till våra familjehem samtidigt som vi tryggar upp för vår personal. Med anledning av coronavirusets spridning i samhället har Familjehemsguiden upprättat särskilda försiktighetsåtgärder och rutiner. Familjehemsguiden bevakar kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar.

Vi vädjar till våra familjehem och personal att ta eget ansvar och agera utifrån försiktighetsprincipen.

Rutiner vi sammankomster

Detta innefattar besök i familjehem, grupphandledningar och utbildningar.

Vi på Familjehemsguiden har tagit beslut om att för tillfället stoppa planerade fysiska sammankomster under mars månad och istället ersätta dem med virtuella sammankomster i den mån det går, som videosamtal.

I akuta ärenden eller vid behov av besök i hemmet kommer en individuell riskbedömning göras tillsammans med placerings- eller verksamhetsansvarig om hur mötet ska utföras.

Vid ett besök

Om ett beslut om besök tas följer Familjehemsguiden personal nedanstående riktlinjer:

  • Tvättar händerna både före och efter besöket.
  • Undviker handslag, kramar eller annan fysisk beröring.
  • Sitter med minst en meters avstånd från den andra parten, om möjligt.

Vår personal

Om någon av vår personal känner sig dålig blir de direkt ombädda att stanna hemma. Vi kommer att jobba utifrån en försiktighetsprincip och även be personalen att vara uppmärksamma på om de vistas runt personer som uppvisar symtom.

Våra familjehem

Om familjemedlem eller placerat barn eller ungdom i familjehem visar symtom eller har konstaterad smitta skall vården och familjehemskonsulenten kontaktas. Ansvarig familjehemskonsulent skall ta fram en plan över hur situationen skall hanteras och omgående kontakta socialtjänsten.

Socialtjänsten

Våra familjehemskonsulenter har ansvar för att planera utifrån försiktighetsprincipen och samtidigt trygga upp barnet eller ungdomens behov och stödet till familjehemmen. Vid sjukdom i familjehemmet informeras socialtjänsten omgående.