Grupphandledning med fokus på TMO

[envira-gallery id=”1485″]

Förra veckan var det dags igen för grupphandledning i Enköping för våra familjehem. Grupphandledningen är en möjlighet för våra familjehem till erfarenhetsutbyte, samtal samt utveckling och det är en del i vår arbetsmodell En process i rörelse.

Temat för grupphandledningen var Traumamedveten omsorg, TMO. TMO hjälper barn och unga att återhämta sig efter traumatiska upplevelser. Margareta Näsström, som även arbetar som familjehemskonsulent på Familjehemsguiden höll i föreläsningen.