För Familjehem

Familjehemmets huvudsakliga roll och ansvar är att säkra barnets anknytning och erbjuda ett läkande sammanhang. Barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sina ursprungsfamiljer, av olika skäl, har rätt att få samhällets stöd och alternativt fungerande familjer, familjehem. Familjehemmet bör kunna erbjuda ett alternativt familjeliv som kännetecknas av trygghet, stimulans, god omsorg, struktur, och trygga relationer.

  • Barnet behöver tillitsfulla relationer
  • Nya trygga anknytningspersoner
  • Fungerande och inkluderande familjeliv att växa upp i
  • Barnet har rätt att få ha kvar kontakten med sin ursprungsfamilj utifrån barnets behov
  • Få möjlighet att bearbeta tidigare upplevelser och svårigheter

Bli familjehem!