Grupphandledning 19/5 med Helen

19/5 kl. 10:00-13:00 på Haga Slott i Enköping

Vi utgår från aktuella dilemman och frågeställningar. Tema Umgänge- En viktig del av uppdraget men krävande. Hur hanterar vi umgängen som påverkar barnet negativt? Ursprungsfamiljens betydelse för identitetsutvecklingen. Vi fokuserar på umgänge utifrån barnets perspektiv, familjehemmets perspektiv samt utifrån föräldrars perspektiv.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.