Ansökan om tillstånd till IVO

Familjehemsguiden har skickat in sin ansökan om tillstånd för verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO är en statlig myndighet som ser till att vård och omsorg i Sverige bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter samt har god säkerhet och kvalitet. Från och med den 15 april 2017 har alla konsulentstödda verksamheter tillståndsplikt. Det betyder att alla verksamheter som ger konsulentstöd till familjehem och jourhem som vänder sig till barn måste ansöka om tillstånd hos IVO1.

Familjehemsguiden välkomnar tillståndsplikten och ser det som en del i utvecklingen till en kvalitetssäkrad familjehemsvård.

 

1. Källa: IVO, ivo.se