Julhälsning

2020 har varit ett annorlunda år och nu stundar en annorlunda Jul för flertalet av oss. För er som inte kan umgås med era nära och kära utan tvingas till ensamhet på grund av covid hotet vill jag rekommendera en fantastisk Julläsning ” Där kräftorna Sjunger” av Delia Owens . Handlar om gruppmentalitet och en Läs mer

Möt ett av våra familjehem

Vi åkte ut och intervjuade ett av våra familjehem för att kunna ge en liten inblick i hur det är att vara ett familjehem. Vi är så tacksamma att Camilla ville intervjuas. Om vill veta mer om att vara ett familjehem: https://familjehemsguiden.nu/familjehem/att-vara-ett-familjehem/ Vill du veta hur du blir ett familjehem: https://familjehemsguiden.nu/familjehem/bli-familjehem/

Äntligen sommar!

För flertalet av oss stundar en välbehövd ledighet efter en vår som inte varit sig lik. Corona pandemin har förändrat våra sociala liv och för vissa har det inneburit, avskildhet, sjukdom och förlust av nära och kära. Tyvärr så tar inte Covid 19 viruset semester under sommaren utan vi måste hålla ut och ta folkhälsomyndigheternas rekommendationer på allvar.  Vi Läs mer

Hanteringen av Coronaviruset på Familjehemsguiden

Vi på Familjehemsguiden tar Corona-utbrottet på största allvar. När vi tar beslut i denna fråga är det alltid en balans mellan säkerheten för våra placeringar, familjehem och vår personal. En central del för Familjehemsguiden är hur vi säkerställer våra placeringars behov och stödet till våra familjehem samtidigt som vi tryggar upp för vår personal. Med Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

Artikel 1 till och med 42 i barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag och lagen kommer att heta lag 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barns rättigheter. Sverige har sedan tidigare transformerat in vissa artiklar från konventioner i befintlig lagstiftning. I det här fallet är det särskilt artikel 3:1 om barnets bästa och artikel 12 Läs mer