Pojke i yngre tonåren behöver Familjehem i Västerbottenslän

Vi söker ett erfaret Familjehem som kan ta emot en pojke i yngre tonåren som saknar vårdnadshavare i landet.

Pojken behöver få tid och möjlighet att bygga tillitsfulla relationer till trygga vuxna som finns kvar. Pojken är duktig i skolan. Familjehems föräldrarna skall vara beredda att ge stöd i läxläsning.

Och hjälpa pojken att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Vi erbjuder strukturerat konsulentstöd och vi arbetar efter vår unika modell ”En process i rörelse” som bland annat bygger på samspel.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni tror er vara rätt familjehem för pojken, eller om ni är nyfikna på hur vi jobbar.